دسته بندی ها: ژنتیک بیماری های زنان

Fertility Challenge
29 خرداد 1399 توسط محمد صابری 0 دیدگاه

ژنتیک و عدم کفایت زودرس تخمدان (Premature Ovarian Insufficiency)

عدم کفایت زودرس تخمدان (POI or POF) با ازدست رفتن فعالیت تخمدان ها قبل از سن 40 سالگی تعریف می¬گردد.