19 اردیبهشت 1399 توسط minoofam 0 دیدگاه

استعداد ژنتیکی و شدت علائم کرونا

در بررسی های صورت گرفته بر روی برخی تغییرات ژنتیکی در جمعیت های درگیر با ویروس کرونا، این فرضیه مطرح شده است که افراد دارای برخی تغییرات ژنتیکی در ژن