تشخیص مولکولی بیماریهای عفونی

برخی از میکروب‏ها از جمله باکتری‏ها، قارچ‏ها، انگل‏ها و ویروس‏ها باعث ایجاد عفونت در انسان می‏شوند. این موارد به عنوان عوامل عفونی یا پاتوژن شناخته می‏شوند. تکنیک‏‌های سنتی برای تشخیص این عوامل بیماری‏زا شامل اقداماتی است از جمله: کشت و رشد دادن میکروب‏‌ها در محیط کشت به دنبال آن شناسایی میکروب و آزمایش نمونه خون برای یافتن آنتی بادی‏هایی که سیستم ایمنی در پاسخ به عفونت تولید می‏کند.

از آنجا که میکروب ها حاوی مواد ژنتیکی هستند (DNA و RNA) و با ماده ژنتیکی موجود در سلول‏های انسان متفاوت است؛ می‏توان از نمونه‏هایی مثل: خون، خلط ، مدفوع، ادرار ، مایع مغزی نخاعی، مایع آمیونیتیک، بثورات پوستی، بزاق و… جهت تست‏های ژنتیکی برای تشخیص عفونت به صورت مستقیم یا در مواردی پس از کشت میکروب استفاده کرد. مهم‏ترین ویژگی تست‏های تشخیص مولکولی نسبت به سایر روش‏ها حساسیت، اختصاصیت، دقت و سرعت بالاتر در جوابدهی است.

یکی از بهترین روش‏های مولکولی مورد استفاده برای بررسی کمی وکیفی پاتوژن ها تکنیک Real time PCR است. در این تکنیک علاوه بر اختصاصیت و دقت بالا، امکان تعیین تعداد(Quantity) پاتوژن‏ها از جمله ویروس هپاتیت سی (HCV)، ویروس هپاتیت ب (HBV) وسیتومگالوویروس (CMV) وجود دارد. همچنین حساسیت بالای این تکنیک در تشخیص گونه میکروارگانیسم ها (typing) در موارد زیادی مانند تعیین ژنوتیپ ویروس‏های هرپس سیمپلکس (HSV) ، هپاتیت سی (HCV) و ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) مورد استفاده قرار می‏گیرد.

تعیین مقاومت دارویی عوامل عفونی از دیگر ویژگی‏های تکنیکReal time PCR  است که می‏تواند روند درمان بیماری را تحت تاثیر قرار دهد. به طور مثال سویه‏های مقاوم به دارو پاتوژن مایکوباکتریوم توبرکلوزیس (MDR-TB) که عامل اصلی ایجاد بیماری سل است؛ را می‏توان با بررسی ژن‏های مربوط به مقاومت آنتی بیوتیکی، در کوتاه‏ترین زمان ممکن (کمتر از یک روز) با کمک تکنیک Real time PCR  شناسایی کرد.

 

در آزمایشگاه ژنتیک “بنیان” تست‏های تشخیص مولکولی بیماری‏های عفونی ذیل برای مراجعین محترم در دسترس می‏باشد:

 • HPV Genotyping باروش Real time PCR
 • بررسی کمی وکیفی HBV باروش Real time PCR
 • بررسی کمی و کیفی HCV با روش Real time PCR
 • بررسی کمی و کیفی HIV با روش Real time PCR
 • بررسی کمی و کیفی HSV با روش Real time PCR
 • بررسی کمی و کیفی BK/JC با روش Real time PCR
 • بررسی کمی و کیفی CMV با روش Real time PCR
 • بررسی کمی و کیفی Mycobacterium Tuberculosis با روش Real time PCR
 • بررسی کیفی Epstein –Barr Virus (EBV) با روش Real time PCR
 • بررسی کیفی Varicella-Zoster Virus( VZV) با روش Real time PCR
 • بررسی کیفی Mycoplasma pneumonia با روش Real time PCR